Hotline (Mr Qua): 0977 388 973

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BVMT TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/06/2016

Về nội dung Báo cáo, thẩm định ĐTM vẫn theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Nghị định 18/2015/NĐ-CP, tuy nhiên trong Quyết định này có một số điểm khác sau:

1. Cơ quan thẩm định ĐTM

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp quy định tại Mục 1 đến Mục 111 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ 

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp quy định tại Mục 1 đến Mục 111 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ 

 2. Quy định về việc lắp đặt thiết bị quan trắc và giám sát nước thải tự động

Chủ nguồn thải có công suất thiết kế với lưu lượng tối đa từ 500 m3/ngày.đêm trở lên hoặc chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp phải lắp đặt đồng thời máng đo lưu lượng, thiết bị đo lưu lượng tự động; thiết bị quan trắc nước thải tự động; thiết bị lấy mẫu tự động và camera giám sát

Chủ nguồn thải có công suất thiết kế với lưu lượng tối đa từ 200 m3/ngày.đêm đến dưới 500 m3/ngày.đêm phải lắp đặt đồng thời đồng hồ đo lưu lượng và máng đo lưu lượng

Chủ nguồn thải có công suất thiết kế với lưu lượng tối đa dưới 200 m3/ngày.đêm phải lắp đặt máng đo lưu lượng

 3. Bảo vệ môi trường đối với hoạt động đầu tư khu nhà xưởng cho thuê

 a) Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 Địa điểm xây dựng nhà xưởng phải phù hợp với quy hoạch và quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

Tách riêng hệ thống thoát nước nước mưa và nước thải;

Có khoảng cách an toàn về môi trường phù hợp với khu đô thị, khu nhà ở;

Diện tích đất dành cho mục đích trồng cây xanh không thấp hơn mức tối thiểu theo các quy chuẩn xây dựng hiện hành, tạo cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động.

b) Trách nhiệm của Chủ đầu tư khu nhà xưởng cho thuê

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án và gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Chỉ thu hút các dự án có ngành nghề trong danh mục ngành nghề định hướng thu hút đầu tư đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Chủ cho thuê nhà xưởng đã đi vào hoạt động nhưng chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập Đề án bảo vệ môi trường và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Thời hạn thực hiện là 12 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực

  

File đính kèm: Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND

Xem 504 lần

CTY TNHH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG NGỌC AN

3/1E Đường 37, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

0977 388 973 - (08) 4815 9659

ngocanmt1@gmail.com/ks.dinhcongqua@gmail.com

www.ngocanmt.com

 
 

Thống kê truy cập

Công tyTNHH Xây dựng và Môi trường Ngọc An: Ngocanmt.com