Hotline (Mr Qua): 0977 388 973

Sổ đăng ký chủ nguồn thải

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

 • Mô tả Đăng ký sổ chủ nguồn thải theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
 • CTY TNHH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG NGỌC AN

  3/1E Đường 37, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  0977 388 973 - (08) 4815 9659

  ngocanmt1@gmail.com/ks.dinhcongqua@gmail.com

  www.ngocanmt.com

   
   

  Thống kê truy cập

  Công tyTNHH Xây dựng và Môi trường Ngọc An: Ngocanmt.com