Hotline (Mr Qua): 0977 388 973

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 • Mô tả Báo cáo quan trắc môi trường theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Mô tả Kế hoạch BVMT theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • HỒ SƠ CẤP PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

 • Mô tả Thủ tục hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn nước
 • QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐTM

 • Mô tả Qut trình thực hiện và nội dung ĐTM theo hướng dẫn mới tại Nghị định 40/2019/TT-BTNMT và Nghị định 18/2015/NĐ-CP
 • ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

 • Mô tả Đăng ký sổ chủ nguồn thải theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
 • XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Mô tả Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • CTY TNHH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG NGỌC AN

  3/1E Đường 37, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  0977 388 973 - (08) 4815 9659

  ngocanmt1@gmail.com/ks.dinhcongqua@gmail.com

  www.ngocanmt.com

   
   

  Thống kê truy cập

  Công tyTNHH Xây dựng và Môi trường Ngọc An: Ngocanmt.com